Deze pagina is in de maak Page is under construction
Ben bezig om cp6 op een hogere locatie te plaatsen, vandaar nu een schuifmast geplaatst.
Deze moet eerst nog verankerd worden met steunen tegen muur, en dan van de zomer nadat cp6 is opgelapt plaatsen.
Nieuwe antenne mast /
Mast tbv draadantenne /


Antennemast oude situatie /
Montage antenne oude situatie /